loader image

15 uut värbamistrendi aastaks 2022

Käesolev värbamistrendide loend peaks olema Sinu uus värbamisstrateegiajuhend. 2022 toob kaasa uued suunad, mis kogu värbamismaastikku oluliselt mõjutavad. 

Sotsiaalse värbamisstrateegia omamine on ettevõtetele väärtuslik ja õigesti tehes võib see olla äärmiselt tasuv. Siin on veel mõned põhjused, miks sotsiaalmeedia peaks olema värbamisstrateegia oluline osa:

 

Kandidaadid teevad valiku

Vaid mõne aasta taguse ajaga võrreldes on värbamisviisid palju muutunud ning kandidaatidel nüüd töö otsimisel palju rohkem võimu. See tähendab, et Sina ei vali enam kandidaati. Kandidaat peab valima Sinu.

Järelikult on ideaalsete, eriti veel kõrgelt nõutud oskustega kandidaatide leidmine ja palkamine muutunud raskeks, kalliks ja aeganõudvaks. Sellepärast ongi värbamise paradigmas toimumas suur muutus. Nüüd keskendutakse rohkem kandidaatidele ning neid koheldakse nagu kliente.

Paradigmamuutus toob kaasa uued värbamissuundumusi. Tõstame siinkohal esile 15 kõige olulisemat, millel on 2022. aastal värbamistööstusele suurim mõju.

 

Värbamise populaarseim trend nr. 1: värbamisturundus

Mis on värbamisturundus?

Värbamisturundusstrateegia põhineb turundustaktikate rakendamisel värbamisprotsessis. Värbamisturundus on turunduse ja strateegia abil andekate inimeste oma organisatsiooni meelitamine ning nende hoidmine. 

Värbamisturunduse tähtsus

Värbamisturundus on nähtus, mis on kasutusele võetud just praeguse olukorra tõttu tööturul. Ettevõtteil, kes võtavad esimeste hulgas need meetodid kasutusele, on suurem tõenäosus parimad kandidaadid endale saada. Seetõttu on värbamisturundus värbamistrendide hulgas 2022. aasta olulisim.

 

Värbamise suurim trend nr. 2: sissetulev värbamine

Mis on sissetulev värbamine?

Lihtsustatult võib öelda, et sissetuleva värbamise puhul tulevad kandidaadid Sinu juurde, väljamineva puhul aga ajad Sa neid ise taga. Sissetulev värbamine on värbamisturundusstrateegia, kus värbaja meelitab proaktiivselt ja pidevalt kandidaate eesmärgiga panna nad ettevõtet valima oma uueks tööandjaks. Sinu eesmärk sissetuleva värbamise edendamisel peaks olema kandidaatide tähelepanu püüdmine, kaasahaaramine ja bränding.

Sissetuleva värbamise tähtsus

Viimasel ajal on värbamismaastikul toimunud suurem üleminek väljaminevalt värbamiselt sissetulevale värbamisele. Kandidaatide poole otse pöördumine ja avatud positsiooni pakkumine pole enam alati soosituim viis nende ligimeelitamiseks. Kui otsid pikaajalist lahendust oma värbamisstrateegia edendamiseks, on sissetuleva värbamisstiili poole liikumine Sulle arvatavasti vajalik. 

 

Värbamise suurim trend nr. 3: tööandja bränding

Mis on tööandja bränd?

Tööandja bränd on mõiste, mida tavaliselt kasutatakse organisatsiooni kui tööandja maine ja populaarsuse ning selle töötajale suunatud väärtuspakkumise kirjeldamiseks. Siinkohal ei tasu seda segi ajada ettevõtte üldisema kaubamärgi maine ja väärtuspakkumisega klientidele. 

Tööandja kaubamärgi tähtsus

LinkedIn’is läbi viidud uuringud on tõestanud, et rohkem kui 75% tööotsijatest uurib enne kandideerimist ettevõtte mainet ja ettevõtte kui tööandja brändi. Halva mainega organisatsioonidel pole mitte vaid raskem uusi töötajaid värvata, vaid ka olemasolevaid töötajaid hoida. Seetõttu on tööandja bränding kahtlemata 2022. aasta üks populaarseimaid värbamise suundumusi ning tihedalt seotud ka mitmete teiste punktidega käesolevas loetelus.

Värbamise populaarseim trend nr. 4: kandidaadikogemus

Milline on kandidaadikogemus?

Kandidaadikogemus on praeguste, varasemate ja võimalike tulevaste kandidaatide üldine ettekujutus Sinu ettevõtte värbamisprotsessist. See põhineb kandidaatide tunnetel, käitumisel ja suhtumisel, mida nad kogu värbamisprotsessi jooksul kogevad, alates avalduse saatmisest kuni intervjuu, lepingu sõlmimise ja lõpuks täieõiguslikuks tõõtajaks saamiseni.

Kandidaadikogemuse olulisus

Kandidaadid, kellel on värbamisprotsessis olnud positiivne kandidaadikogemus, võtavad suurema tõenäosusega vastu Sinu tööpakkumise ning soovitavad Sinu ettevõtet ka teistele.

 

Värbamise suurim trend nr. 5: talendikogumikud

Mis on talendikogumik?

Talentide kogumik tähendab mingit kohta või andmebaasi, kus värbajad ja personalijuhid hoiavad kõiki oma parimaid kandidaate. Talendikogumikud ei aita Sul meeles pidada mitte ainult palgatud kandidaate, vaid ka neid, kes jäid napilt teisele kohale või avaldasid muul moel huvi Sinu ettevõttes töötamise vastu.

Talendite kogumike olulisus

Kujuta ette, kui Sul oleks iga kord, kui ettevõttes mõni töökoht vabaneb, olemas andekate inimeste kogum, kust saaksid omale just parima välja valida! Kõlab hästi, eks? See ongi põhjus, miks paljud värbajad on selle värbamisnipi juba kasutusse võtnud ja asunud ehitama kvaliteetset kandidaatide andmebaasi organisatsiooni praeguste ja tulevaste vajaduste jaoks.

 

Värbamise suurim trend nr. 6: kandidaadisuhete haldamine

Mis on kandidaadisuhete juhtimine?

Kandidaadisuhete juhtimine (ingl k lühend CRM) on meetod suhete haldamiseks ja parandamiseks praeguste ning potentsiaalsete tulevaste kandidaatidega.

Kandidaatide suhete haldamise tähtsus?

Tugev kandidaadisuhte juhtimine on kiiresti muutunud üheks 2022. aasta olulisematest värbamissuundadest. Seda suhteliselt uut värbamismeetodit tutvustati värbamismaailmas kui lahendust personalitööstuse ühele suuremale väljakutsele – talentide ligimeelitamisele. Muide Level up’i värbamisteenuseid tellides saad Sa TASUTA ligipääsu Level up™ palkamistorule (CRM).

 

Värbamise suurim trend nr. 7: sotsiaalne värbamine

Mis on sotsiaalne värbamine?

Sotsiaalne värbamine värbamine sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Mõiste viitab sotsiaalmeedia kanalite (nt Facebook, Instagram, VK, LinkedIn) ja veebisaitide (blogid, foorumid jm) kasutamisvõimalustele kandidaatide leidmiseks, meelitamiseks ning tööle palkamiseks.

Sotsiaalse värbamise tähtsus

Sotsiaalne värbamine ei piirdu töökuulutuste postitamisega Sinu ettevõtte sotsiaalmeedia kontodele. Sotsiaalmeedia pakub lisaks postituste tegemisele ka palju muid geniaalseid värbamistööriistu! Oleme sotsiaalmeedia boonustest värbamisel lähemalt rääkinud siin.

 

Värbamise populaarseim trend nr. 8: värbamise automatiseerimise tööriistad

Mis on värbamise automatiseerimise tööriistad?

Lihtsustatult öeldes on värbamise automatiseerimise tööriistad tarkvarad, mis kasutavad värbamisprotsessi automatiseerimiseks uut tehnoloogiat. Värbamisprotsessi automatiseerimine on maailmas toimumas juba mõnda aega, kuid nüüd on vajalikud tööriistad ka juba laiemalt levinud ning potentsiaalselt väga kasulik osa Sinu värbamisprotsessis.

Värbamise automatiseerimisvahendite tähtsus

Mitmed uued kõik-ühes-tööriistad pakuvad Sulle asjalikku abi ning lihtsustavad ja automatiseerivad värbamisprotsessi, muutes selle kiiremaks ja efektiivsemaks. Need organisatsioonid, kes on aga veel liiga aeglased, et oma värbamist automatiseerida, võivad aga seetõttu mitmetest kandidaatidest ilma jääda, kuna uuendusmeelsemad konkurendid napsavad parimad endale.

Värbamise suurim trend nr. 9: GDPR

Mis on GDPR?

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on EL-i seadusandlus, mis asendas kehtivat andmekaitseseadust (DPA) eesmärgiga ühtlustada ELis kehtivad andmekäitluseeskirjad.

GDPR tähtsus

GDPR annab inimestele suurema kontrolli oma isikliku teabe üle, mis tähendab, et see muudab suuresti ka värbamise toimimisviisi. Iga värbaja peaks ennast selle seadusega kurssi viima ning andmete kogumisel ka sellega arvestama.

 

Värbamise suurim trend nr. 10: andmestikupõhine värbamine ja personalianalüüs

Mis on andmestikupõhine värbamine ja personalianalüüs?

Andmestikupõhine värbamine ja personalianalüüs tähendavad värbamismeetodeid, kus planeerimine ja otsuste tegemine põhinevad konkreetsel andmestikul, näiteks taotlejate jälgimissüsteemide ja värbamisturundusplatvormide kaudu saadud andmetel.

Andmestikupõhise värbamise ja personalianalüüsi olulisus

Andmestikupõhiste mõõdikute kasutamine on värbamise suundumus, mis annab Sulle suurepärase ülevaate, millised palkamisstrateegia osad toimivad hästi ja millistes osas on arenguruumi. Oma personalianalüütikale tähelepanu pööramine ja andmestikupõhise värbamise kasutamine on tõestanud, et selle abil on võimalik vähendada värbamiseks kuluvat aega, raha ning tõsta värbamisprotsessi üldist kvaliteeti.

 

Värbamise suurim trend nr. 11: töötajate soovitusprogrammid

Töötajate soovitusprogrammid on kindlasti üks produktiivsemaid viise uute töötajate palkamiseks ja vabade ametikohtade täitmiseks. Mitmed uuringudki on tõestanud, et töötajate soovitatud kandidaate palgatakse suurema tõenäosusega ning nende värbamise protsess on vähem aja- ning rahakulukas.

 

Värbamise suurim trend nr. 12: andekate otsimine

Proaktiivsest kandidaatide otsimisest on saanud kohustuslik värbamisstrateegia. LinkedIni uuringud on näidanud, et ainult umbes 36% potentsiaalsetest kandidaatidest on tegelikult aktiivsed tööotsijad. Kuid samas rohkem kui 90% neist on passiivsed ning tegelikult huvitatud uutest töövõimalustest, kuid ise neid ei otsi.

 

Värbamise suurim trend nr. 13: ühendatud värbamine

Ühendatud värbamine on värbamismeetod, kus nii personaliosakond kui ka teiste osakondade esindajad töötavad koos, et kandidaate leida ja palgata. Selline teguviis on äärmiselt tõhus, kuna see parandab oluliselt uute töötajate kvaliteeti. Ühendada saab personaliosakonna teadmised värbamisprotsessist ning uut töötajat vajava meeskonna teadmised vastavast erialast.

 

Värbamise suurim trend nr. 14: struktureeritud intervjuud

Struktureeritud intervjuu tähendab tööintervjuud, mille küsimused on intervjueerija(te)l varasemalt juba välja mõeldud ja paika pandud ning sellest on saamas paljude tööandjate seas populaarseim intervjuutüüp.

Miks? Siin on 3 struktureeritud intervjuude eelist:

1) efektiivsus
2) objektiivsus
3) ausus

 

Värbamise suurim trend nr. 15: strateegiline joondus

Värbamine ja palkamine tuleks viia vastavusse üldise äristrateegiaga. Kuna ettevõtted ei saa ilma inimesteta kasvada, peaks uute töötajate värbamine olema strateegilisem kui see hetkel paljudes ettevõtetes on.

Mida see tähendab?

Selleks, et värbamine oleks strateegilisem, on vaja kindlaks teha ettevõtte tulevased vajadused ja eesmärgid. Selle põhjal tuleks välja selgitada praegused ja võimalikud tulevased oskuste puudujäägid. Nende tulemuste põhjal peaksid personalimeeskonnad kavandama oma tegevust, et toetada sellega ettevõtte kasvu!

 

Kokkuvõtteks

Personalivaldkond areneb ja muutub pidevalt ning see muutus on aina noorema ja globaalsema tööjõu tõttu vältimatu. Seetõttu on oluline hoida silma peal viimastel trendidel, mis mõjutavad värbamisturgu just 2022. aastal.

Kui soovid püsida värbajate tipus ning viia oma värbamisstrateegia 2022. aastal täiesti uuele tasemele, saame meie Sind aidata! 

Facebook
LinkedIn

Loome koos Sinu ettevõttele efektiivse ja automatiseeritud värbamiskanali

2022 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.