loader image

26 fakti tööandja brändingust

palkamisagentuur
Picture of Helen Marie Põrk

Helen Marie Põrk

Kõik personaliinimesed on ilmselt kuulnud, et tööandja brändi edendamine on nii töötajate värbamise kui hoidmise seisukohalt väga oluline. Kui oleme oma koolitustel aga palunud endast märku anda neil, kes sellega ka aktiivselt tegelevad, on enamasti publikus tõusnud vaid paar kätt. Meie usume, et tööandja bränding on lausa võtmetähtsusega osa Sinu värbamisstrateegias ning ka personalitöös üldiselt. Kui Sa selles veel kahtled, siis siin on 26 fakti, mis seda kinnitavad:

1. 96% ettevõtetest usub, et tööandja bränd ja maine võivad ettevõtte müügitulemusi nii positiivselt kui negatiivselt mõjutada, kuid vaid vähem kui pooled (44%) päriselt ka mõõdavad ja jälgivad seda mõju.

2. 78% tööle kandideerijatest leiab, et nende üldine kandideerimiskogemus näitab, kuidas ettevõte oma inimesi väärtustab.

3. Tööle kandideerimise otsust langetades peab 84% tööotsijatest oluliseks ettevõtte mainet tööandjana. 

4. 9 kandidaati 10-st kandideeriksid tööle, kui ettevõte tegeleb aktiivselt oma tööandja brändinguga.

5. 50% kandidaatidest väidab, et nad ei töötaks halva mainega ettevõttes – isegi kõrgema töötasu eest.

6. Tööandja brändi investeerides saab töötajate voolavust vähendada 28%.

7. 80% värbajatest usub, et tööandja brändingul on märkimisväärne mõju parimate kandidaatide palkamisel.

8. Negatiivne maine maksab ettevõttele iga uue töötaja kohta vähemalt 10% rohkem kui positiivne.

9. Kui neil oleks piiramatu eelarve, sooviksid ettevõtted enim investeerida tööandja brändingusse (53%).

10. 60% värbajatest usub, et kandidaadi sobivus töökultuuriga on kõige olulisem aspekt kandidaadi ettevõttesse sobivuse üle otsustamisel.

11. 86% naistest ja 67% meestest ei liituks halva mainega ettevõttega.

12. Peamised kanalid, mida väikesed ja keskmised ettevõtted oma tööandja brändi edendamiseks kasutavad, on ettevõtte veebisait (69%), professionaalsed online-võrgustikud (61%) ja sotsiaalmeedia (47%).

13. Negatiivsed arvustused toodete ja teenuste kohta on kõige olulisem tööandja kaubamärki kahjustav tegur (95% töötajatest hindas seda “kahjulikuks” ja 80% töötajatest “väga kahjulikuks”).

14. 92% inimestest kaaluks töökoha vahetamist, kui neile pakutaks positsiooni suurepärase tööandja brändiga ettevõttes.

15. 62% Glassdoor’i kasutajatest nõustub, et nende hinnang ettevõttele paraneb, kui tööandja arvustustele vastab.

16. 86% personalispetsialistidest leiab, et värbamine on muutumas järjest sarnasemaks turundusega.

17. 64% tarbijatest on lõpetanud mõne kaubamärgi tarbimise pärast seda, kui on kuulnud uudiseid selle ettevõtte töötajate halvast kohtlemisest.

18. 49% ettevõtetest usub, et neil puuduvad vahendid tööandja brändi parandamiseks.

19. Tööotsijad peavad sotsiaalmeediat ja professionaalseid võrgustikke kõige kasulikumaks tööotsingu meediumiks tööportaalide, värbamisagentuuride ja värbamisüritustega võrreldes.

20. Sotsiaalmeedia kanalid on kandidaatidele kui aken ettevõtte kultuuri. 21% kandidaatidest, kes soovivad saada ettevõtte kultuurist aimu, kasutavad Facebooki, et uurida infot tööandja kohta.

21. Tööandja brändituntuse suurendamine on teine kõige olulisem põhjus, miks ettevõtted kasutavad värbamiseks sotsiaalmeediat. Nii tunnistas 77% küsitlusele vastanutest. Sellest populaarsem vastus oli vaid passiivsete kandidaatide värbamise võimalus 82%.

22. 79% tööotsijatest kasutab oma otsingutel sotsiaalmeediat.

23. 68% milleenialidest külastab tööandja sotsiaalmeediat just selleks, et hinnata tööandja kaubamärki, tehes seda 12% sagedamini kui X-generatsioon ja 20% sagedamini kui beebibuumerid.

24. 76% ettevõtetest valib tööandja brändi peamiseks kommunikatsioonikanaliks sotsiaalmeedia.

25. 67% tööotsijatest võtaks vastu madalama palgaga töö, kui tööandjale on veebis head tagasisidet jäetud.

26. Tugev tööandja bränd võib tuua kuni 50% rohkem kvalifitseeritud kandidaate.

Kui jõudsid kõik need faktid läbi lugeda, siis loodame, et saime Sind veenda kas või natuke rohkem tööandja brändingusse panustama. Kui tunned aga, et sellega tegelemine on Sinu jaoks liiga ajakulukas või keeruline, siis võta appi spetsialistid – Level up aitab Sul värvata uusi töötajaid just tööandja brändingule rõhudes. See aitab Sul leida nii paremaid kandidaate käesolevale positsioonile kui luua ka pikaaegsemat mõju, jäädes tööpakkumist näinud inimestele meelde kui suurepärane tööandja.

Facebook
LinkedIn

Palka omale sobivad töötajad personaliseeritud värbamismudeli abil

2020 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.