loader image

TOP 10 personalivaldkonna trendi aastaks 2022

Picture of Helen Marie Põrk

Helen Marie Põrk

Möödunud ja käesolev aasta on olnud meie kõigi jaoks keerulised ja kohaneda on tulnud mitmete muutustega. Nende muutuste tuules oleme kirja pannud ka mõned tähelepanekud, mida usume, et uuel aastal järgida võiks. Head lugemist!

1. Paindliku tööaja ja kodukontori võimalus

Varem mängisid kontorid ettevõtte kultuuris üliolulist rolli ja paljudes ettevõtetes mõõdeti töötajate efektiivsust selle järgi, kui kaua nad iga päev oma laua taga istusid. Nüüd on enamiku ettevõtete juhid õppinud, et töötajad võivad olla äärmiselt produktiivsed ka siis, kui nad ei viibi ühes ruumis. Ning et paljude töötajate jaoks on see lausa eelistatud tööviis.

Paindliku tööajaga ja kodukontoris töötamise võimaldamine (kas või osaliselt!) oma töötajatele annab neile vabaduse valida endale sobivaim tööstiil. See mõjub töötajatele motiveerivalt ning lõpuks toob ka ettevõttele paremaid tulemusi. Kindlasti on tegu suurepärase pakkumisega, mida ka oma tööpakkumistes mainida.

2. Mitmekesisus ja võrdõiguslikkus

Aasta-aastalt muutuvad võrdõiguslikkus ja töökeskkondade mitmekesisus järjest olulisemaks ka Eestis. Mitmekesine ja kõiki töötajaid austav ning võrdselt kohtlev töökeskkond loob töötajatele turvalise tunde ning ennetab läbipõlemist. Lisaks toob kollektiivi mitmekesistamine alati kaasa ka värskeid ja lennukaid ideid, mida ettevõte arenguks võib vajada. 

3. Tulemusjuhtimise strateegiad

Üks halvemaid nähtusi töökeskkonnas on ebaefektiivsus. Seepärast võiks tuleval aastal oma ettevõttes uuenduslikku mõtlemist suurendada, loobudes arhailistest traditsioonidest, mida viiakse läbi vaid seetõttu, et seda on alati tehtud (nt aasta tulemuste ülevaate koosolek tervele kollektiivile). Selle asemel, et kulutada aega selleks, et välja mõelda, mida meeskonnd tegid enne pandeemiat ja kaugtööle üleminekut, tuleks ära jätta protsessid, mis ei tööta; ning juurutada uusi efektiivsemaid alternatiive, mis aitavad ettevõttel kriisiolukorras paremini toime tulla. Kui see tähendab täiesti uue tulemuslikkuse ülevaatamise strateegia loomist või personalitööriista kasutuselevõttu, siis tuleb seda ka teha.

4. Töö ühildamine ettevõtte missiooniga

Selle asemel, et ajada taga kõrgeimat võimalikku palka, suunduvad töötajad rohkem kui kunagi varem tööle missioonipõhistesse ettevõtesse. Inimesed on sisemiselt järjest enam motiveeritud ühinema ettevõtetega, mis järgivad kindlalt oma väärtusi ja seavad esikohale inimesed.

Tuleval aastal on seetõttu ka personalispetsialistidel oluline ülesanne – aidata töötajatel ühendada oma isiklikud väärtused ettevõtte eesmärkidega. Kui Sinu ettevõttes pannakse aktiivselt rõhku selle missiooni täitmisele ning töötajate ja missiooni ühildamisele, on see taaskord ka suurepärane argument, mida uute töötajate väbamisel mainida kandideerimislehel.

5. Koostage personalikriisiplaan

Käesolev pandeemia on meile midagi õpetanud, et valmis tuleb olla kõigeks. Kuigi võib tunduda pea võimatu ennustada, mida tulevik toob, võiks siiski kaaluda ettevõttele personalikriisiplaani koostamist.

Olgu selleks pandeemia, looduskatastroof või miski muu, mis kujutab otsest ohtu teie ettevõttele, on hea olla kõigeks valmis, luues kriisidele reageerimise plaani. Nii tunned end ise tuleviku ees turvalisemalt ja samuti ka Sinu ettevõtte töötajad.

6. Töötajate kaitsmine läbipõlemise eest

Töö ja eraelu lahus hoidmine on raske, kui need mõlemad toimuvad samas kohas. Ning kui töötajate tööajad hakkavad õhtutesse ja nädalavahetustesse vajuma, suureneb olulisel määral oht läbi põleda. Läbipõlenud töötajad on kahjulikud nii ettevõtte mainele kui efektiivsusele. Ületöötanud inimene ei tee mitte ainult rohkem vigu, vaid on ka rohkem stressis, masendunud ja vahetab suurema tõenäosusega töökohta. 

Tuleval aastal peaksid personalijuhid läbipõlemise vähendamiseks tegema ennetustööd, koolitades töötajate otseseid juhte töötajate juures läbipõlemise märke tuvastama ja julgustama neid töölt puhkust võtma ning vaimset tervist hoidma.

7. Andmepõhine otsuste langetamine

Kuna suurem osa töid tehakse praegusel ajastul juba virtuaalselt, on tehtud töö kohta sisukaid ja täpseid andmeid koguda lihtsam kui kunagi varem. Kui mõistad paremini oma ettevõttes töötavaid inimesi, nende tööviisi ja töösse suhtumist, saad hea tagasiside ettevõtte korralduse ja kultuuri kohta. See aitab vajadusel teha ka parendusi ning tagada nende efektiivsem elluviimine. Ka värbamist on kõige mõistlikum läbi viia andmepõhiselt. Näiteks Level up jagab pärast värbamist andmeid sihtgruppide ja värbamiskampaania edukuse kohta. Neid andmeid saad kasutada nii igapäevatöös kui hilisematel värbamistel. 

8. Paku arenemisvõimalusi

COVID-kriisi ja muude viimastel aastatel toimunud sotsiaalmajanduslike muutustega on tekkinud olukord, kus paljudel värbajatel on raske leida piisavalt häid uusi töötajaid. Selle mure võib aidata töötajate arengusse läbi koolituste jm panustamine. Õppe- ja arenguprogrammid tööl ei ole kaugeltki lihtsalt väärtuslik hüve, mida pakkuda töötajatele nende isiklikuks kasvuks, vaid ka tõhus strateegia teie ettevõtte laiendamiseks pidevalt muutuval turul.

Lisaks meelitavad ettevõtted, kes seavad prioriteediks oma tööjõu koolitamise ja arendamise, tööle ka enam uusi töötajaid.

9. Mugav virtuaalne sisseelamiskogemus

Praeguses olukorras töötavad paljud ettevõtted veel kodukontorist ning sellises situatsioonis ei ole uutel töötajatel sugugi lihtne sisse elada. Meeldiva virtuaalse sisseelamiskogemuse loomine on ülimalt oluline iga töötaja lühi- ja pikaajalise edu saavutamiseks teie ettevõttes. Mõtle välja põhjalik ja toimiv süsteem, kuidas anda uuele töötajale edasi kogu vajalik informatsioon, tutvustada teda teiste kolleegidega ja panna ta tundma mugavalt ja oodatult.

10. Hüvede pakett

Pandeemia on muutnud paljude inimeste nägemust ideaalsest töökohast ning järjest enam neist on huvitatud lisaks palganumbrile ka ettevõtte pakutavast hüvede paketist, sealhulgas õppimis- ja arenguvõimalustest, tervisehüvedest, heaoluprogrammidest, paindlikkust töökorraldusest ja boonussüsteemist.

 

Ning lõpetuseks – nagu on muutunud kogu personalitöö olemus üldiselt, on muutumas ka värbamine. Selleks, et muutuvas maailmas kõige efektiivsemalt värvata, tasub kasutada spetsialistide abi. Level up aitab Sul leida oma ettevõttesse kõige paremad talendid, tehes seda personaliseeritud, ent digitaalsel ja mugaval viisil. Uuri lähemalt siit! 

Facebook
LinkedIn

Palka omale sobivad töötajad automatiseeritud värbamismudeli abil

2020 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.